Οικογενειακή Υπόθεση

Οικογενειακή Υπόθεση 

Ελένη Θεοδοσιάδου,
Τόνια Καλαφατζή

Η Ελένη Θεοδοσιάδου, τεχνολόγος γεωπόνος και η κόρη της Τόνια Καλαφατζή απόφοιτος γυμναστικής ακαδημίας και φοιτήτρια μοριακής αξιοποιούν τον φυσικό πλούτο της θράκης και δημιουργούν προιόντα cosmetics.
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down

Δείτε το επεισόδιο

Guest expert

Ρανια Καμπουροπούλου

Brand & CSR Manager at ELINOIL S.A

Η Ράνια Καμπουροπούλου, ως Υπεύθυνη Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, είναι επικεφαλής της στρατηγικής ESG του Ομίλου ελίν. Έχοντας διανύσει πάνω από δύο δεκαετίες στον τομέα της ενέργειας, γνωρίζει σε βάθος τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ενεργειακής μετάβασης. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας μέχρι σήμερα, αποτελεί υπέρμαχο της βιωσιμότητας και της υιοθέτησης ESG πρακτικών από τις επιχειρήσεις. Με όραμα ένα μέλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις θα πρωτοστατούν στις προσπάθειες προώθησης της βιωσιμότητας, όπου η αειφορία δεν θα είναι απλώς ένα σύνθημα, αλλά η πυξίδα για τη λήψη αποφάσεων, η Ράνια Καμπουροπούλου εργάζεται καθημερινά για την ενίσχυση του θετικού αποτυπώματος της ελίν στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Credits

Συντονίστρια
Ελένη Σιαπικούδη

Προσκεκλημένη
Ελένη Θεοδοσιάδου
Τόνια Καλαφατζή

Guest expert 

Ράνια Καμπουροπούλου  

Χώρος Συνέντευξης

Εργαστήριο παραγωγής "Ελένη της Θράκης"

Παραγωγή
MindSpark +
DCN
Friendrich-Naumann-Stiftung