Η μόδα που θα «αλλάξει» τον κόσμο

Η μόδα που θα «αλλάξει» τον κόσμο

Βασιλική Ζαφειρία Υψηλάντη

Η αντίληψη του σχεδιασμού κατέχει μια σημαντική θέση στην καθημερινότητα πολλών ανθρώπων, αντικατοπτρίζοντας έναν τρόπο ζωής και μια καθημερινή αναζήτηση αισθητικής. Αυτή η φιλοσοφία είναι κοινή και για την Βασιλική Ζαφειρία Υψηλάντη, η οποία πιστεύει ότι αυτός ο 'μηχανισμός ζωής', υποστηριζόμενος από επαγγελματίες και οικονομικά συστήματα, πρέπει να βασίζεται στην ουσία για να προσφέρει αισθητική απόλαυση και εργονομία στην καθημερινή μας ζωή. Έχοντας την ευκαιρία να διατηρεί στενές σχέσεις με πρόσωπα από τον χώρο των Τεχνών, η Υψηλάντη βίωνε την απογοήτευση των φίλων της από τα εμπόδια στην προβολή και διανομή των έργων τους. Παρατηρώντας την άνθηση της ψηφιακής εκτύπωσης και έχοντας κοντά την Καβάλα και το Σουφλί, περιοχές με πλούσια ιστορία στην καλλιέργεια μεταξιού, συλλογίστηκε τη χρήση του μεταξιού ως υλικού αλλά και ως μέσου έκφρασης. Από αυτή την έμπνευση προέκυψε η Mantility, η πρώτη μεταξωτή γκαλερί.
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down

Δείτε το επεισόδιο

Guest expert

Γιώργος Θερίου

Αν Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Αναπληρωτής καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Διαχείριση Γνώσης» στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και μεταπτυχιακού στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο του Derby, Μεγάλης Βρετανίας, και διδακτορικού τίτλου με ειδικότητα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Ξάνθης. Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Ελλάδα και εξωτερικό) και επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων στα πεδία της στρατηγικής ανάπτυξης, των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.  Επιστημονικό έργο που περιλαμβάνει δημοσιεύσεις εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά με πλήθος ετεροαναφορών.  Ερευνητικά ενδιαφέροντα στους τομείς της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης γνώσης , της ηθικής ηγεσίας και της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.  Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου “Καινοτομίας, Δημιουργικότητας και Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Οργανισμών” του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Associate editor στο διεθνές περιοδικό Heliyon (Business and Economics section) της Elsevier. 

Credits

Συντονίστρια
Ελένη Σιαπικούδη

Προσκεκλημένη
Βασιλική Ζαφειρία Υψηλάντη

Χώρος Συνέντευξης
Mantility,Καβάλα

Παραγωγή
MindSpark +
DCN
Friendrich-Naumann-Stiftung