Καινοτομία στον πολιτισμό

Καινοτομία στον πολιτισμό

Βαλεντίνα Σωκράτους – Στελεχος Μουσείου

Η Bαλεντίνα Σωκράτους εργάζεται στην περιοχή του Έβρου συνεισφέροντας με καινοτομικές προσεγγίσεις στην διάδοση και διατήρηση του πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Αγγελικής Γιαννακίδου, Ιδρύτριας του εθνολογικού μουσείου Θράκης, παράγουν σημαντικό πολιτιστικό έργο καταγραφής, αποτύπωσης και διάδοσης.
keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down

Δείτε το επεισόδιο

Guest Expert

Credits

Συντονίστρια
Ελένη Σιαπικούδη

Προσκεκλημένη
Βαλεντίνα Σωκράτους

Guest expert
Αγγελική Γιαννακίδου

Χώρος Συνέντευξης
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης

Παραγωγή
MindSpark +
DCN
Friendrich-Naumann-Stiftung